ROBNO MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

Robno – materijalno knjigovodstvo u suštini predstavlja evidenciju i praćenje robe u veleprodaji i maloprodaji po vrsti, količini i vrednosti. ASM Računovodstvo svojim komitentima može da ponudi uslugu vodjenja robno materijalnog knjigovodstva na način koji je potpuno automatizovan i integrisan sa finansijskim računovodstvom. Evidencijom robe po vrsti, količini i vrednosti, komitentu je omogućeno konstantno praćenje i uvid u stanje zaliha robe, materijala. Robno materijalno knjigovodstvo podrazumeva obračun nabavke robe (kalkulacija), prodaje robe (fakturisanje), kao i praćenje stanja zaliha. Izradom jednog dokumenta (npr.kalkulacija), vrši se istovremeno knjiženje u odgovarajuće knjige (KEPU,KPR), formiranje lager liste , generisanje robne kartice posebno za svaki artikal, i vrši automatsko knjiženje u glavnu knjigu finansijskog knjigovodstva.

U robno – materijalnom knjigovodstvu vrše se sledeće evidencije i knjiženja:

Skladite

 • Devizna kalklulacija
 • Domaća kalkulacija
 • Komisiona evidencija
 • Definisanje zavisnih troškova
 • Interne prenosnice
 • Knjižno odobrenje
 • Pripremne kalkulacije
 • Nivelacije cena
 • Povraćaj robe
 • Porudžbenice
 • Višak robe
 • Sastavnice na ulazu
 • Rastavnice na ulazu
 • Početno stanje
 • Računi
 • Račun i otpremnica
 • Otpremnica
 • Interna otpremnica
 • Račun usluga
 • Račun interni
 • Ponude
 • Ponuda
 • Predračun
 • Pripremni račun
 • Web predračuni
 • Manjak robe
 • Otpis
 • Povratnica kupac
 • Knjižno odobrenje
 • Automatsko kreiranje lagera na osnovu ulaznih i izlaznih dokumenata
 • Robna kartica
 • Zbirna kartica
 • Hijerarhijski prikaz (robna grupa, podgrupa)
 • Provera RK
 • Upozoravanje o neispravnim RK
 • Automatsko pozivanje dokumenata iz RK
 • Automatska korekcija RK
 • Ponovno knjiženje
 • Uvid u rezervisane količine
POPIS

Automatsko generisanje popisnih listi prema :

 • Robnoj grupi
 • Šifri artikla
 • Poreskoj stopi
 • Šifarniku

Priprema popisa – ispis popisnih listi

 • Sa cenama
 • Bez cena
 • Sa PDV
Cenovnik
 • Definisanje cenovnika po magacinima
 • Prema grupi partnera
 • Generisnje iz šifarnika