PRIJAVE I ODJAVE RADINIKA

ASM Računovodstvo u sklopu usluga koje pruža komitentima može da ponudi i vršenje svih poslova koji su vezani za radne odnose i to:

  • Prijava/odjava preduzeća kod nadležnog Fonda PIO – podnošenjem obrasca OPD
  • Sačinjavanje ugovora o radu, aneksa ugovora o radu i ostalih akata potrebnih za prijavu zaposlenog u radni odnos
  • Prijava/odjava zaposlenog, direktora, osnivača  podnošenjem zahtevanih obrazaca i dokumentacije kod nadležnog Fonda PIO, Fonda Zdravstvenog osiguranja
  • Obavljanje potrebnih   poslova i radnji vezanih  za dobijanje zdravstvene knjižice, overe postojećih kod nadležnog Fonda zdravstvenog osiguranja