PORESKO I POSLOVNO SAVETOVANJE

Karakteristike vremena i poslovnog okruženja u kojem živimo  su pored ne baš povoljnih uslova poslovanja i veoma česte i krupne  izmene poreskih propisa,  tako da  nije lako s jedne strane  zadovoljiti potrebe tekućeg poreskog zakonodavstva, a sa druge strane pronaći način za obračun i plaćanje najoptimalnijeg iznosa poreza.

Poresko zakonodavstvo je  oblast koja se nalazi u stanju stalnih promena i razvoja. Veoma je važno da u cilju pravilnog uvida u te promene, kompanije imaju kompetentnog partnera koji im može pomoći u optimizaciji poslovanja u poreskim pitanjima i koji im može biti  podrška  u poštovanju važećih zakona i prilagođavanja poslovanja važećim propisima.

ASM Računovodstvo  kroz uslugu poreskog savetovanja Vam može pomoći da sačinite poresku strategiju, optimizujete poreske obaveze i time  stvorite  mogućnost za ulaganje  sredstava u druge tj. poslovne  svrhe. U tom smislu vam možemo ponuditi sledeće usluge poreskog savetovanja:

Informisanje klijenta o aktualnim izmenama u poreskom zakonodavstvu

Davanje saveta o poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama

1.Poresko savetovanje kroz analizu i rešavanje poreskih problema

2.Podrška/učestvovanje u postupcima   poreske kontrole

3.Saveti u vezi sa izborom pravne forme

4.Prepiska sa poreskim organima

5.Poreski prognoze i planiranje

Poresko savetovanje za klijente “ASM Računovodstvo” je  besplatno.  Ukoliko su Vam potrebne dodatne usluge, one se ugovoraju posebno, zavisno od obima našeg angažovanja, kompleksnosti pitanja,  kao i  cilja koje treba postići.