OSTALE USLUGE

  • Priprema dokumentacije i izrada vanrednih finansijskih izveštaja prilikom apliciranja za dobijanje kredita od banaka
  • Izrada opštih akata ( pravilnik o računovodstvu, pravilnik o radu, i sl.)
  • Kurirske usluge ( overe poreskih prijava kod nadležnih poreskih uprava,(PPPDV,PPOD,PPOPJ,PPP)
  • Zastupanje klijenata u postupcima kontrole
  • Druge usluge po dogovoru