ROBNO MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

Robno – materijalno knjigovodstvo u suštini predstavlja evidenciju i praćenje robe u veleprodaji i maloprodaji po vrsti, količini i vrednosti. ASM Računovodstvo svojim komitentima može da ponudi uslugu vodjenja robno materijalnog knjigovodstva na način koji je potpuno automatizovan i integrisan sa finansijskim računovodstvom. Evidencijom robe po vrsti, količini i vrednosti, komitentu je omogućeno konstantno praćenje i uvid u stanje zaliha robe, materijala. Robno materijalno knjigovodstvo podrazumeva obračun nabavke robe (kalkulacija), prodaje robe (fakturisanje), kao i praćenje stanja zaliha. Izradom jednog dokumenta (npr.kalkulacija), vrši se istovremeno knjiženje u odgovarajuće knjige (KEPU,KPR), formiranje lager liste , generisanje robne kartice posebno za svaki artikal, i vrši automatsko knjiženje u glavnu knjigu finansijskog knjigovodstva.

U robno – materijalnom knjigovodstvu vrše se sledeće evidencije i knjiženja:

Skladite

  • Devizna kalklulacija
  • Domaća kalkulacija
  • Komisiona evidencija
  • Definisanje zavisnih troškova
  • Interne prenosnice
  • Knjižno odobrenje
  • Pripremne kalkulacije
  • Nivelacije cena
  • Povraćaj robe
  • Porudžbenice
  • Višak robe
  • Sastavnice na ulazu
  • Rastavnice na ulazu
  • Početno stanje
  • Računi
  • Račun i otpremnica
  • Otpremnica
  • Interna otpremnica
  • Račun usluga
  • Račun interni
  • Ponude
  • Ponuda
  • Predračun
  • Pripremni račun
  • Web predračuni
  • Manjak robe
  • Otpis
  • Povratnica kupac
  • Knjižno odobrenje
  • Automatsko kreiranje lagera na osnovu ulaznih i izlaznih dokumenata
  • Robna kartica
  • Zbirna kartica
  • Hijerarhijski prikaz (robna grupa, podgrupa)
  • Provera RK
  • Upozoravanje o neispravnim RK
  • Automatsko pozivanje dokumenata iz RK
  • Automatska korekcija RK
  • Ponovno knjiženje
  • Uvid u rezervisane količine
POPIS

Automatsko generisanje popisnih listi prema :

  • Robnoj grupi
  • Šifri artikla
  • Poreskoj stopi
  • Šifarniku

Priprema popisa – ispis popisnih listi

  • Sa cenama
  • Bez cena
  • Sa PDV
Cenovnik
  • Definisanje cenovnika po magacinima
  • Prema grupi partnera
  • Generisnje iz šifarnika