Osnovni podaci o poslovanju preduzeća

Adresa preduzeća:(*)

Naziv preduzeća:(*)

Telefon:(*)

Email: (*)

Kontakt osoba: (*)

Vrsta delatnosti: (*)

Broj zaposlenih :(*)

Obveznik za PDV (*)

 Da
 Ne

Podaci o poslovanju: (*)
 Mesečni podaci
 Godišnji podaci

Broj domacih primljenih racuna: (*)

Broj domacih izdatih racuna: (*)

Broj stranih primljenih racuna: (*)

Broj stranih izdatih racuna: (*)

Broj osnovnih sredstava: (*)

Broj primljenih gotovinskih racuna: (*)

Broj maloprodajnih jedinica: (*)

Napomene